Průvodkyně - o nás

 

 

Mgr. Eva Dittingerová

Jsem muzejní pedagožka v Muzeu romské kultury. Pracovala jsem v SVČ Lužánky; s dětmi od 2 let až po dospělé. Učím metody a techniky dramatické výchovy budoucí učitele estetické výchovy na FF MU, vedu workshopy (drama, storytelling). Mám za sebou několik mezinárodních projektů jako lektor i projektový manažer.
Vystudovala jsem estetiku na MU v Brně a dvouletý kurz Kreativní pedagogika – pedagogická kondice na DAMU. Zajímá mne umění formou site specific i výchova a vzdělávání mladých lidí prostřednictvím pobytu v přírodě.

Council si mne získal okamžitě. Díky zkušenosti s prací v kruhu v dramatické výchově i při práci s mládeží jsem přesvědčená, že lidé spolu mají hovořit právě v kruhu. K posezení v kruhu jsem chtěla zvát své kolegy v práci, lidi kolem lesní školky, přátele. Nedostávalo se mi ale odvahy, sebevědomí a pocitu, že k tomu jsem dostatečně oprávněná. Věděla jsem, že budu potřebovat víc, bezpečné zázemí a možnost obrátit se k někomu pro radu a povzbuzení.  Aniž bych věděla, jak důležitá pro mne ta zkušenost bude v následujících měsících a co všechno přinese, přihlásila jsem se v létě 2014 na mezinárodní trénink pro facilitátory councilu.
V lesní školce Šiška v Brně - Kohoutovicích pořádám pravidelné večery s councilem pro veřejnost.
Kontaktovat mne můžete prostřednictvím mailu councilvsisce(at)gmail.comBc. Petra Banďouchová

Petra je vystudovaná sociální pracovnice a posledních pár let se v Muzeu romské kultury věnuje podpoře sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin v oblasti vzdělávání.
Zajímá se o různé formy komunikace a práce na osobním rozvoji dětí a mladých lidí.
Má ráda příběhy, (po) bytí v přírodě a pohled na horské štíty.

S councilem se seznámila náhodou a od té doby mě baví čím dál tím víc. Snažím se používat council při práci s romskými dětmi a jednou bych chtěla přinést praxi poradního kruhu do brněnských škol.Mgr. Helena Kosková

Helena je lektorka a terapeutka PBSP terapie. Věnuje se převážně osobnímu a komunitnímu rozvoji, pracuje s dospělými a s mládeží, její aktivity se často odehrávají v přírodě, která je skvělým zrcadlem našich životů. Stojí za organizací dvou mezinárodních councilových výcviků (v Česku a na Slovensku) a v roce 2015 spoluorganizovala setkání Evropské councilové sítě.
 

V Šišce Helena facilitovala council pro zahraniční dobrovolníky Evropské dobrovolné služby a několik councilů pro veřejnost (na téma Dar, darování, Wisdom council...). Více o Heleně na www.naturalspirit.cz 

Žádné komentáře: